Hyvä opettaja -palkinto

 

Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (3 400 €). Esityksen Hyvä Opettaja-palkinnon saajasta tekee Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan opinto- ja tiedevaliokunta. Hyvä Opettaja-palkinto jaetaan opettajalle, joka innostaa ja motivoi opiskelijoita ja jakaa omaa ammattitaitoaan yhteisössä ja opetuksessa.

1991
Markku Lehto, fysiikan laitoksen assistentti
1992 Kalevi Ahonen, historian lehtori
1993 Sakari Suutarinen, didaktiikan lehtori, OKL (historia, taloustieto ja yhteiskuntaoppi)
1994 Jari Hoffrén, valtio-opin laitoksen päätoiminen tuntiopettaja
1995 Mikko Keskinen, kirjallisuuden assistentti
1996 Katri Laihia, kemian lehtori
1997 Kimmo Jokinen, sosiologian ma. apulaisprofessori
1998
Esa Mangeloja, taloustieteellisen osaston ma. lehtori
1999 Elina Kivelä, (musiikin) lehtori, liikuntakasvatuksen laitos
2000 Satu Helin, terveystieteiden laitos
2001 Jari Haimi, yliassistentti, bio- ja ympäristötieteiden laitos
2002 Minna-Riitta Luukka, soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (SOLKI) professori
2003 Marianne Reukauf, saksan kielen ja kulttuurin lehtori
2004 Pekka Korhonen, valtio-opin ma. professori
2005 Anna-Maija Lämsä, henkilöstöjohtamisen ma. professori
2006 Timo Ahonen, kehityspsykologia
2007 Erkki Tervo, telinevoimistelu
2008 Michael Coleman, englannin kieli
2009 Henna Mikkonen, musiikin didaktiikka
2010 Marja Kokkonen, liikuntapedagogiikka
2011 Olli-Pekka Moisio, filosofia
2012 Santiago de la Torre Moral, kielten laitos, espanja
2013
Jan Wikgren, käyttäytymisneurotieteen dosentti
2014
Toni Hukkanen, kauppakorkeakoulun yliopistonopettaja
2015
Johanna Kainulainen, OKL:n yliopistonopettaja
2016
Saara Kaski, kemian laitoksen yliopistonopettaja
2017
Tommi Mäkinen, opettajankoulutuslaitoksen yliopistonopettaja
2018
Esa Viirret, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettaja
2019 Alexei Lobski, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettaja

Hyvä väitöskirja -palkinto

Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (3 400 €). Esityksen Hyvä Väitöskirja-palkinnon saajasta tekee Jyväskylän yliopiston tiedeneuvosto. Hyvä Väitöskirja-palkinto jaetaan ansiokkaasta väitöskirjasta, joka kokoaa yhteen oivaltavalla ja monipuolisella tavalla tutkimuksen menetelmiä ja tuloksia.

1993 Tapio Aittola, kasvatustiede
1994 Sirpa Leppänen, englantilainen filologia
1995 Sulin Cheng, liikuntalääketiede
1996 Alexandru Murgu, tietotekniikka, tietoliikenne
1997 Eeva Jokinen, yhteiskuntapolitiikka
1998 Topi Järvinen, musiikkitiede
1999 Antti Koponen, fysiikka
2000 Heino Nyyssönen, valtio-oppi
2001 Marko Lamberg, Suomen historia
2002 Tanja Koskela, bio- ja ympäristötieteet
2003 Pekka Lehtovuori, kemia
2004 Marketta Niemelä, tietojenkäsittelytiede
2005 Mikael Puurtinen, ekologia ja ympäristönhoito
2006
Kaija Collin, kasvatustieteet
2007 Filosofian tohtori Sanna Iskanius, soveltava kielitiede
2008
Psykologian tohtori Minna Torppa
2009 Liikuntatieteiden tohtori Riikka Kivelä
2010 Filosofian tohtori Markku Eskelinen,digitaalinen kulttuuri
2011 Kauppatieteiden tohtori Marjo Siltaoja
2012 Filosofian tohtori Mikael Mökkönen, ekologia ja evoluutiobiologia
2013 Yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tilli
2014 Kasvatustieteiden tohtori Sami Lehesvuori
2015 Yhteiskuntatieteiden tohtori Helena Hirvonen
2016 Filosofian tohtori Malgorzata Lahti
2017
Kasvatustieteiden tohtori Juho Honkasilta
2018 Filosofian tohtori Iballa Burunat Perez
2019 Filosofian tohtori Akseli Mansikkamäki

Hyvä esimies -palkinto

Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (3 400 €). Esityksen Hyvä Esimies-palkinnon saajasta tekevät yliopiston työnantajan ja henkilöstön edustajat. Hyvä Esimies-palkinto jaetaan työyhteisöä tukevasta ja sen jäseniä vahvistavasta esimiestoiminnasta.

2000 Opiskelijapalvelun päällikkö Tuula Maijanen
2001 Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi
2002 Taloustieteiden tiedekunnan dekaani, professori Jaakko Pehkonen
2003 Kielikeskuksen johtaja Maija Kalin
2004 Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen
2005 Ympäristöjohtamisen professori Hanna-Leena Pesonen
2006
Kemian laitoksen johtaja Henrik Kunttu
2007 Varhaiskasvatuksen laitoksen johtaja Anja-Riitta Lehtinen
2008
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja, professori Juha Karjalainen
2009
Fysiikan laitoksen johtaja, professori Jukka Maalampi
2010 Tutkimusjohtaja Sarianna Sipilä
2011
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, psykologian professori Timo Ahonen
2012 Englannin kielen professori Sirpa Leppänen
2013 Professori Jari Ylänne
2014 Professori Ari Heinonen
2015 Palvelupäällikkö Tarja Keihäsvuori
2016 Opettajankoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander
2017 Liikuntakasvatuksen laitoksen johtaja dosentti Kalervo Ilmanen
2018 Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja professori Anne Pitkänen-Huhta
2019 Kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas

Kulttuuripalkinto

Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (3 400 €). Esityksen Kulttuuripalkinnon saajasta tekee Jyväskylän yliopiston kulttuuritoimikunta. Palkinto jaetaan kulttuurin edistämiseksi tehdystä työstä. Kulttuuripalkinto jaetaan vuorovuosin innovaatiopalkinnon kanssa.

2000 Musiikkikasvatuksen assistentti Kirsti Hämäläinen
2001 Kulttuuripolitiikan professori Anita Kangas
2002 Yliopiston kirjaston toimistopäällikkö Pirkko Audejev-Ojanen
2003 Bio- ja ympäristötieteiden lehtori Veli Saari
2004 Seminaarinmäen mieslaulajat
2005 YTK, toimittaja Riitta Koikkalainen
2006 Tanssin lehtori, LitT Pipsa Nieminen
2007 Pekka Kostiainen, säveltäjä, filosofian tohtori
2008 palkintoa ei jaettu
2009 Liikuntapedagogiikan professori Lauri Laakso
2010 palkintoa ei jaettu
2011 Taidehistorian professori Annika Waenerberg
2012 palkintoa ei jaettu
2013 palkintoa ei jaettu
2014 Musii kin lehtori, FT ja diplomipianisti Erja Kosonen
2015 palkintoa ei jaettu
2016 FT, dosentti, yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri ja yliopistonlehtori Mariana Siljamäki
2017 palkintoa ei jaettu
2018 Konneveden tutkimusaseman "Piolookisen luontoilta"- tapahtuma ja sen järjestelytiimi
2019 palkintoa ei jaettu

Innovaatiopalkinto

Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (3 400 €). Esityksen Innovaatiopalkinnon saajasta tekee Jyväskylän yliopiston tiedeneuvosto. Palkinto myönnetään yliopiston työntekijälle ansiokkaasta innovaatiotoiminnasta, joka on johtanut tutkimustulosten ja osaamisen kaupalliseen hyödyntämiseen. Innovaatiopalkinto jaetaan vuorovuosin kulttuuripalkinnon kanssa.

2008 Biokemian professori Matti Vuento
2009 palkintoa ei jaettu
2010 Tietotekniikan professori Tommi Kärkkäinen
2011 palkintoa ei jaettu
2012 Nanoteknologian emeritusprofessori Jorma Virtanen
2013 palkintoa ei jaettu
2014 palkintoa ei jaettu
2015 Fysiikan professori Jussi Timonen
2016 palkintoa ei jaettu
2017 Musiikkikasvatuksen professori Jukka Louhivuori
2018 palkintoa ei jaettu
2019 Yliopistotutkija Hanna Pirinen

Yritysyhteistyöpalkinto

2010 Fysiikan professori Jussi Timonen

Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto

Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (5 000 €). Esityksen Tieteellisen tiedon julkistamispalkinnosta tekee Jyväskylän yliopiston tiedeneuvosto. Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto myönnetään toiminnsata, joka on merkittävästi edistänyt Jyväskylän yliopistossa tehdyn tieteellisen tutkimuksen tunnetuksi tekemistä.

1989 Mauno Jokipii, Suomen historia
1990 Mikko Raatikainen, biologia/ ekologia ja ympäristönhoito
1991 Lea Pulkkinen, psykologia
1992 Pirjo Linnakylä, kasvatustieteet/KTL
1993 Jukka Kanerva, valtio-oppi, mediaretoriikka
1994 Raija Julkunen, yhteiskuntapolitiikka
1995 Osmo Pekonen, matematiikka ja luonnontieteet
1996 Matti Koiranen, yrittäjyys/kauppatieteet
1997 Bo Lönnqvist, etnologia
1998 Eino Heikkinen, kansanterveystiede ja gerontologia
1999 Katarina Eskola, nykykulttuurin tutkimusyksikkö
2000 Jaakko Pehkonen, taloustieteiden tiedekunta
2001 Lasse Kannas, terveyskasvatus
2002 Juha Sihvola, yleinen historia
2003 Anu Mustonen, psykologia
2004 Dosentti Jussi Viitala, evoluutioekologia
2005 Heikki Lyytinen, kehitysneuropsykologia
2006
Nanotieteen professori Päivi Törmä
2007
Koulutustutkimuksen professori Jouni Välijärvi
2008
Yleisen historian professori Seppo Zetterberg
2009
Fysikaalisen kemian professori Jouko Korppi-Tommola
2010
Puheviestinnän yliassistentti Maili Pörhölä
2011
Musiikkitieteen professori Tuomas Eerola
2012
Tietotekniikan professori Pekka Neittaanmäki
2013
Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen
2014 Emeritusprofessori, FT Antti Hautamäki
2015 Psykologian ja psykoterapian professori  Raimo Lappalainen
2016 Konneveden tutkimusaseman johtaja, professori Hannu Ylönen
2017 Akatemiatukija Juha Hulmi
2018 Informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen
2019 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan professori Jouni Taskinen

Yliopiston 150-vuotisjuhlavuoden palkinto

Yliopiston 150-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2013 päätettiin myöntää erityispalkinto henkilölle, joka on merkittävästi vaikuttanut yliopiston menestymiseen, kehittymiseen ja tunnetuksi tekemiseen myös kansainvälisessä yhteisössä.

Palkinnon sai valmennus- ja testausopin professori Keijo Häkkinen

Kari Sajavaaran rahaston palkinnot

Professori Kari Sajavaaran rahasto on perustettu vuonna 2007. Rahaston tarkoituksena on palkita tieteellisesti ansiokkaasta tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä soveltavan kielentutkimuksen alalla.

2014

 • Alicia Copp Mökkönen
 • Tuula Pantzar
 • Juha Merta

2015

 • Mari Honko
 • Karita Mård-Miettinen
 • Siv Björklund

2016

 • Heini Lehtonen
 • Monikulttuurikeskus Gloria

2017

 • Ilmari Ivaska
 • Toisto-menetelmän kehittäjät: Suomen kieli sanoo Tervetuloa! - hanke

 

Aino Sallisen rahaston apurahat

Emeritarehtori Aino Sallisen rahasto on perustettu vuonna 2013. Rahaston tarkoituksena nuorten tutkijoiden tukeminen erityisesti väitöskirjan jälkeisessä työskentelyssä. Tuki suunnataan ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön, joka edistää tutkijanuraa sekä tutkijan oman toimintaympäristön ja Jyväskylän yliopiston kansainvälistymistä. Aino Sallisen rahaston apurahan suuruus on 10 000 €.

2013:

 • FT Eija Pöllänen

2015:

 • KT Mari Vuorisalo

2019:

 • Informaatioteknologian tutkijatohtori Mirka Saarela

Yhteisöllisyyden rakentaja - palkinto

Yhteisöllisyyden rakentaja- palkinto (700 €) on Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto, jolla halutaan nostaa esille yhteisöllisyyttä edistäviä tekoja.


2016

Avoin yliopisto Lea Café ja pedagogiset messut
Humanistinen tiedekunta Kielten laitos
Informaatioteknologian tiedekunta Pekka Neittaanmäki
Jyväskylän kauppakorkeakoulu Hanna-Leena Pesonen
Kasvatustieteiden tiedekunta Eija Aalto
Liikuntatieteellinen tiedekunta Liikunnan Riemu
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Philippos Papadakis
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta YFI Hupitoimikunta
Yliopistopalvelut Yliopistoliikunta

2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terhi Paakkinen
Informaatioteknologian tiedekunta Eeva Pöykkö
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Tuija Ukskoski
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Aktivoi-hanke ja sen henkilökunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Arto Lassila
Yliopiston kielikeskus Anna Kyyppö
Yliopistopalvelut Kulttuuritoimikunta
Yliopistopalvelut

Universtaan laulu

2018

Yliopistokauppa Soppi Anne Saarikoski tiimeineen
Kirjakolarit-ryhmä Harri Hirvi

Lukuvuoden tiedeviestintäteko

Lukuvuoden tiedeviestintäteko-palkinto on Jyväskylän yliopistosäätiön jakama palkinto (3 000 €), jolla halutaan nostaa esiin innovatiivisia tapoja yliopistossa tehtävän tutkimuksen viestintään.

2017 Fysiikan yliopiston tutkijat Janne Pakarinen ja Philippos Papadakis Tutkijoiden yö-tiedetapahtuma
2018 Kieli- ja viestintätieteiden projektitutkija Pasi S. Ikonen Journalism Research News - uutispalvelu
Yhteystiedot

 

yo-saatio_logo

 

Anu Mustonen

Anu Mustonen, asiamies

puh. 050-5649022, anu.mustonen@jyu.fi