Jyväskylän yliopistosäätiön hallinto

Säätiön toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus, sekä valintatoimikunta

Jyväskylän yliopistosäätiön hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa säätiön asioita kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan. Hallitus päättää säätiön varojen käytöstä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista kaksi nimeää yliopisto. Hallintoneuvosto valitsee loput neljä jäsentä valintatoimikunnan esityksestä.

Hallintoneuvosto valvoo säätiön toimintaa. Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, jotka edustavat Keski-Suomen elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen johtohenkilöitä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Valintatoimikunta esittää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet. Saat lisätietoa aiheesta tutustumalla yliopistosäätiön sääntöihin.

Yliopistosäätiön hallitus 2019-2020

Säätiön hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Seppo Virta, Peurunka Oy

Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Antti Määttä, Keskimaa Osk

Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen, Keski-Suomen Yrittäjät

Hallituksen jäsen

Kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, Laukaa

Hallituksen jäsen

Rehtori Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

Hallituksen jäsen

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

 

Yliopistosäätiön hallintoneuvosto 2019-2020

(24 jäsentä)

Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kaupunkineuvos Markku Andersson

Säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Jukka Akselin, K2 Turvapalvelut Oy

 

Säännöt ja toimintakertomukset

Lue lisää säätiön toiminnasta tutusmalla Jyväskylän yliopistosäätiön sääntöihin ja toimintakertomuksiin.

Toimintakertomukset

Yhteystiedot

 

yo-saatio_logo

 

Anu Mustonen

Anu Mustonen, asiamies

puh. 050-5649022, anu.mustonen@jyu.fi