Säätiö palkitsi tiedeviestinnästä ja yhteisöllisyyden rakentamisesta

Jyväskylän yliopiston kuusijuhlassa 18.12.2019 jaettiin yliopistosäätiön palkintoja ansioituneille yliopistolaisille.

Henkilökunnan kuusijuhlassa myönnettiin useita yliopistosäätiön palkintoja. Lukuvuoden tiedeviestintäteko –palkinnon sai yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger. Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinnot myönnettiin yliopistonlehtori Tommi Auviselle, liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leinolle ja avoimen yliopiston työhyvinvointiryhmälle. Lisäksi juhlassa jaettiin Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittäjä –palkinto kolmelle ryhmälle: KUMU-ohjelman kehittäjäryhmä, Primetime learning –oppimismallin kehittäjät sekä Judit Hahn ja Joanna Kedra kieli- ja viestintätieteiden laitoksesta­­­.

 

Tiedeviestintäteko -palkinto vanhusten hoivan puolustajalle

Lukuvuoden tiedeviestintäteko –palkinnon (3400 euroa) sai yhteiskuntapolitiikan professori, hoivan ja vanhenemisen tutkija Teppo Kröger, jonka esiintuomien tutkimustulosten pohjalta on pystytty arvioimaan sote-kysymyksiä ja muita yhteiskunnallisia ratkaisuja. Hän taitava tieteen kansanomaistaja, joka on tuonut julkisen keskustelun agendalle vanhusten hoivaan liittyviä tutkimusperusteisia näkökohtia haastatteluissa, lehtikirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteisöllisyyden rakentaja –palkinto kahdelle henkilölle ja yhdelle ryhmälle

Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinnot myönnettiin kauppakorkeakoulun yliopistonlehtori Tommi Auviselle, liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leinolle ja avoimen yliopiston työhyvinvointiryhmälle. Henkilöpalkinnot ovat arvoltaan 700 euroa ja ryhmäpalkinto 1400 euroa.

Tommi Auvinen on omalla esimerkillään hyvän ilmapiirin luoja, reilu työkaveri, tarmokas tiiminrakentaja sekä yhteistyöverkostojen ja hyvinvoivan työympäristön rakentaja. Hän on edistänyt sinnikkäästi erityisesti nuorempien tutkijoiden asemaa.

Anneli Mörä-Leino on kannustanut yliopistoyhteisön jäseniä liikunnalliseen elämäntapaan aidon innostavasti ja omalla aktiivisella esimerkillään. Hän on jalkautunut tiedekuntiin, vetänyt erilaisia ryhmiä ja vienyt vaihto-opiskelijoita patikoimaan metsään.

Avoimen yliopiston työhyvinvointiryhmä (Sanna Uotinen, Annamaija Oksanen, Päivi Eskola, Paula Savela ja Tuija Leena Viirret) on tehnyt sekä strategista että käytännöllistä työtä yhteisönsä hyväksi. Ryhmä on edistänyt työpaikkakyselyn tuloksissa nousseita epäkohtia ja vakuuttanut yhteisönsä kyselyn merkityksellisyydestä niin, että avoimen yliopiston henkilöstökyselyn vastausprosentti on 96 %. Ryhmä on tehnyt työhyvinvoinnista jokapäiväisen asian pitämällä asiaa esillä henkilöstön arjessa sekä järjestämällä toimintaa ja teemaviikkoja, kuten porrasviikko, kiireen selätysviikko, tee kyykkyjä –viikko.

Palkinnot myönsi Jyväskylän yliopistosäätiö henkilöstön tekemien esitysten pohjalta.

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Yhteystiedot

 

yo-saatio_logo

 

Anu Mustonen

Anu Mustonen, asiamies

puh. 050-5649022, anu.mustonen@jyu.fi